Regulamin pakietów w ZenSpa

Regulamin wykupienia pakietów w ZenSpa
ZASADY OGÓLNE


1.W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi kosmetyczne. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej.

2.Terminy: Korzystający- właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi w ZenSpa- uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.

3.Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.

4.ZenSpa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.

5.Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie ZenSpa

6.ZenSpa nie przyjmuje zwrotów Pakietów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę.

7.ZenSpa zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.

8.Korzystający zobowiązany jest do dokonania wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji należy dokonać osobiście, w Recepcji salonu pod nr 531 378 800/61-6773012 lub dokonując rezerwacji on-line, podając swoje imię, nazwisko, email oraz telefon kontaktowy.

9.Korzystający otrzyma od ZenSpa jeden dzień przed wizytą smsa z przypomnieniem umówionego terminu zabiegu.

10.Odwołania wizyty należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed terminem zabiegu. Nieodwołanie wizyty w tym czasie uprawnia ZenSpa do uznania zabiegu jako zrealizowanego bez żadnych konsekwencji
finansowych ze strony ZenSpa.

11.Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12.Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach)

13.Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.

14.ZenSpa zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu jako zrealizowanego jeśli uzna, że Korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania.

15. Promocje i pakiety nie łączą się z programem lojalnościowym.